The Huffington Post: Urbani ljudi i mesta – kako postati trkač?

Dobar je osećaj kada te spomenu na The Huffington Post-u i to zahvaljujući Mileni Milićević. Hvala puno!