Škola trčanja startuje za
Dana
Sati
Minuta
Sekundi

Da li primenjuješ odgovarajući tip treninga?

Ne postoji jedan tip treninga koji je odgovarajući za tebe, ali postoje različite vrste treninga koje imaju svaka svoju svrhu i prema tome treba ih kombinovati za dostizanje najbolje forme i zadatog cilja. Najpre smo se upoznali sa zonama intenziteta, a evo koji su osnovni tipovi treninga za trkače:

Trening oporavka

Kratak trening koji se sprovodi u cilju ubrzanog, aktivnog oporavka od trke ili intenzivnijeg treninga. Takođe, može se koristiti u cilju povećanja ukupnog obima treninga, bez negativnog uticaja na izvođenje dužih, intenzivnijih treninga. Izvodi se u Zoni 1.

Trening dužine

Ima za zadatak postepeno uvođenje organizma u stanje zamora, u cilju adaptacije na isti. Služi za razvoj bazične izdržljivosti i jako je bitno trčati ga u pravoj zoni (Zoni 2). Trčanjem u višim zonama, telo se izlaže nepotrebno velikom zamoru, od koga se dugo oporavlja.

Tempo trening

Zadatak ovog tipa treninga je navikavanje tela na određenu brzinu (tempo trke), tj. Stvaranje specifične izdržljivosti. Ovakvi treninzi su kombinacija visokog intenziteta i relativno visokog obima i zbog toga oporavak može trajati duže.

Intervalni trening

Podrazumeva primenu kratkih (ili relativno kratkih), intenzivnih perioda trčanja, koji se smenjuju sa periodima aktivnog (lagano trčkaranje) ili pasivnog (stajanje/hodanje) odmora. Koriste se u svrhu poboljšanja ekonomičnosti trčanja, razvoja brzine, otpornosti na zamor i sl.

Trening brda

Trening brda najčešće se sprovodi u obliku kraćih, intenzivnih intervala trčanja uzbrdo, dok se period oporavka obavlja laganim trčanjem nizbrdo. Koristi se za razvoj specifične trkačke snage, razvoj otpornosti organizma na zamor prilikom trčanja uzbrdo. 

Dobar plan treniranja sadrži sve ove tipove treninga, a trener ga osmišljava prema potrebama pojedinca ili grupe.