Rang lista 2016

Godišnja rang lista meri sezonske najbolje rezultate, ukupan broj trka (male, velike, ultre, trail, triatlon…). U nju će vaši treneri upisati rezultate sa 3 glavne trke na koje nastupamo (Ljubljana, Noćni u NS, Beograd), a vi možete dodati i dve izborne trke sa rezultatima na koje ste ponosni. Link do ovog dokumenta koji možete menjati nalazi se u vašoj zatvorenoj FB grupi. Srećno!