Rang lista [all time]

Jedinstvena BRC All-Time rang lista se dopunjuje krajem svake godine najnovijim rezultatima. Proverite koji ste na listu po broju trka, rezultatima, dužinom članstva u BRC i to sve u ukupnom plasmanu, kao i u vašoj starosnoj kategoriji!

Početak organizovanog vođenja liste je 2016. godina. Sa time u vezi ukoliko se pronalizite se na spisku ili vaši podaci nisu tačni pišite nam na kontak@belgraderunningclub.com ili se obratite trenerima.